Muddring av Gränna Hamn vintern 2023/2024

Muddring av Gränna Hamn vintern 2023/2024

På uppdrag av Gränna Hamnbolag får du detta mail med information om vad som planeras i Gränna småbåtshamn under vintern 2023/2024. Efter lång väntan och många diskussioner planeras nu muddringsarbetet att bli av. Det innebär att alla båtar, med undantag av de som...
Sjösättning 2023

Sjösättning 2023

Sjösättningsdatum i vår är enligt följande och det kommer att finnas traktor tillgänglig under alla tre tillfällen. Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man...
Avgifter i klubben 2023

Avgifter i klubben 2023

Avgifter 2023Medlemsavgift 500 Medlemsavgift enkild junior tom 21år100 Sjö- o torrsättn m kran enl schema500 dito utanför schema1000 Mastkransavgift100 Rampavgift medlem30 dito årsavgift (per båt)200 Rampavgift, ej medlem60 Gästhamnsavgift/dygn inkl el200 Uthyrning...