Sjösättning 2023

Sjösättning 2023

Sjösättningsdatum i vår är enligt följande och det kommer att finnas traktor tillgänglig under alla tre tillfällen. Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man...
Avgifter i klubben 2023

Avgifter i klubben 2023

Avgifter 2023Medlemsavgift 500 Medlemsavgift enkild junior tom 21år100 Sjö- o torrsättn m kran enl schema500 dito utanför schema1000 Mastkransavgift100 Rampavgift medlem30 dito årsavgift (per båt)200 Rampavgift, ej medlem60 Gästhamnsavgift/dygn inkl el200 Uthyrning...
Frågor & Svar säsongen 2023

Frågor & Svar säsongen 2023

FAQs “Frequently Asked Questions” inför säsongen. När kan vi återvända till våra vanliga båtplatser? Enligt avtal 1/5 men klubben ser gärna efter 15/4 När kopplas el in på övriga bryggor? Lördagen den 15/4 Kommer el-mätare även behövas under sommartid? Med...
Stort TACK!

Stort TACK!

Sommaren 2022 går mot sitt slut, så även vår gästhamnsverksamhet. Tack alla ni som engagerat er som gästhamnsvärdar och gästhamnsansvariga under sommaren 2022! Utan era insatser så hade vår verksamhet för gästande båtar inte fungerat. För detta arbete vill vi från...