Den trivsamma familjehamnen i Gränna

För medlemmar

Latitud N58° 01′ 8”, Longitud E14° 27′ 3′

Avgifter

Medlemsavgift:

 • Enskild medlem                                                                                                    500 kronor
 • Familjemedlem, Huvudmedlem*                                                                     500 kronor

* Familjemedlemmar som maka, make eller sambo samt hemmaboende barn till och med 20 år ingår i den avgift som huvudmedlemmen betalar.

I medlemsavgiften ingår tidningen ”Båtliv” med 6 nummer per år.

Tillgång till säkerhetsbesiktning av båt.

Registrerade medlemmar omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring** vid deltagande i klubbaktiviteter, se nedan.

Betalning sker till bankgiro:   717-7785. Ange alltid ditt namn och vad betalningen avser.

Sjö/Torrsättning via klubbens kran, båtar max 5 ton:

 • Sjösättning, angivna sjösättningsdagar                                                         400 kronor

 • Torrsättning, angivna torrsättningsdagar                                                       400 kronor

 • Sjösättning vid annan tid                                                                                   800 kronor

 • Torrsättning vid annan tid                                                                                  800 kronor

 • Mastkransavgift                                                                                                    100 kr / gång

Obs! Sjö- och torrsättning via klubbens kran kräver medlemskap i Gränna Båtklubb.

Betalning sker till bankgiro:   717-7785. Ange alltid ditt namn och vad betalningen avser.

Hyra av klubbstugan:

Hyreskostnad (endast för medlemmar)                                                           800 kronor/dag

Regler vid hyra av klubbstugan

 • Klubbstugan kan bara hyras av medlemmar (över 21 år) i Gränna Båtklubb eller av förening som har nära anknytning till klubben.
 • Hyran betalas mot faktura eller sättas in på bankgiro: 717-7785. Ange alltid ditt namn och vad betalningen avser.
 • Städning av klubbstugan senast kl: 13 dagen efter
 • Klubbstugan ska lämnas i det skick som du önskar finna den i
 • Skadade inventarier ersätts av hyresgäst

Hör av er till Jim Blomqvist om ni vill hyra vår klubbstuga:

E-post: jimblomqvist@live.se

Trailerrampavgift:

 • För medlemmar 30 kronor/gång.
 • För icke medlemmar 60 kronor/gång.
 • Rampavgiften erläggs i avsedd låda precis till vänster om rampen.

Betalning kan även göras till bankgiro:  717-7785. Ange alltid ditt namn och vad betalningen avser.

** Olycksfallsförsäkring:

(Urdrag ur SBU:s Båtklubbsförsäkring 2012) 

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med av klubben

utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen

för icke-medlem som går vakt under förutsättning att icke-medlemmen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för

ungdomar som inte är medlemmar och deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i

en aktivitetslista med namn och adress.