Villkor bokning och betalning av gästplats hos Gränna Båtklubb för båt i Gränna Hamn.

Dessa villkor gäller mellan Gränna Båtklubb och den som själv eller genom annan person bokar/betalar gästplats i Gränna Hamn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Gränna Båtklubb”, eller ”Vi”.

Bokningen/betalningen gäller hyra av gästplats i Gränna Hamn. Kunder/gäster i Gränna Hamn är skyldiga att följa “Ordningsregler ” som gäller för gäst/gästplatsen.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Gränna Båtklubbs personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala gästplats på webbsidan ” https://grannabatklubb.com” krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish). Alla priser är inkl. moms.

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (16A) samt nyttjande av serviceanläggningen.

Alla platser bokas från 13:00 till 12:00.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Betalning sker direkt i samband med bokning.

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post. I händelse av fel skall Gränna Båtklubb kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske via e-post till info@grannabatklubb.com. Avbokning ska ske minst 48 timmar före bokningen startar. Vid senare avbokning återbetalas ej avgiften.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Gränna Båtklubb ansvarar ej för kvarglömda saker. Gränna Båtklubb ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Förtöjning ska göras sjösäkert så att båt även vid hård vind ligger fast förtöjd. Fendrar, i tillräckligt antal och storlek, ska anbringas på ömse sidor om egen båt.

Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 08:00 iaktta hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Grillar finns på norra piren. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.

Varje eluttag är på 16 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per båt.

Husdjur ska hållas kopplade eller i bur.

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Sugtömning av toalettank kan göras vid Servicebryggan. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.

Betalning av avgiften sker online.

Dricksvattnet får ej användas för tvätt av båtar.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Gränna Båtklubbs datapolicy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Gränna Båtklubb. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

· Villkoren i detta dokument ej uppfylls.

· Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området.

· Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av leverantören.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Gränna Båtklubb upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Gränna Båtklubb är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

 

Gränna Båtklubb:

Org.nr: 826001-3175
Swish 123 695 67 75