För att vi skall kunna planera och fördela båtplatser till så många som möjligt, vill vi att du lämnar uppgifter om din båt till klubben.

Det är också en säkerhetsfråga att klubben har kunskap om varje båt och båtägare, om en incident eller olycka skulle inträffa.

Du lämnar dina uppgifter i formuläret nedan.

När någon av dina uppgifter ändras är det viktigt att du meddelar båtklubben detta. Det gör du genom att själv uppdatera dina uppgifter i Medlemsregister BAS.

Båtuppgifter

Båtuppgifter

Båtuppgifter