För att ansöka om medlemskap i Gränna Båtklubb fyller du i aktuellt formulär nedan.

När en familj ansöker om medlemskap, registreras en person som Huvudmedlem och övriga som Familjemedlemmar.
Familjemedlemmar är, maka, make eller sambo samt hemmaboende barn till och med 20 års ålder.

Övriga medlemmar är Enskilda medlemmar.

Du skall också ha tagit del av Gränna Båtklubbs stadgar samt datapolicy. Stadgarna hittar du under här: Stadgarna

Datapolicyn hittar du här.

I klubbmedlemskapet ingår att du delta på våra arbetsdagar, som schemaläggs vår och höst i kalendern. Klubben
bjuder alltid på någon form av förtäring dessa dagar.

När vi mottagit och behandlat er ansökan, skickar vi en faktura på medlemsavgiften via e-post. Denna betalas inom 30 dagar.

När vi mottagit betalningen, skickar vi ett medlemskort (enbart huvudmedlem i familj får medlemskort) och
lösenordet till vår hemsida via post. Därefter träder ert medlemskap i kraft. Klubbens avgifter hittar du här: Avgifter

När någon av dina uppgifter ändras är det viktigt att du meddelar båtklubben detta. Det gör du genom att själv uppdatera dina uppgifter i Medlemsregister BAS.

Välj aktuellt formulär

Tidigare formulär medlemsansökan i Gränna Båtklubb är ersatta med direkt ansökan hos Båtunionen. Klicka på knappen för att ansöka!