Efterlängtad åtgärd påbörjad. Tisdagen den 21/3 påbörjades förändringsarbetet på A-kajen, den del av småbåtshamnen som är närmast parkeringen.

Y-bommarna är borttagna och ligger bakom reningsverket i väntan på den nya bryggan. Trästocken ovanpå betongen är också borta. Under de närmaste veckorna ska konsoler sättas upp på betongkanten som sedan ska förses med plank till en ny, lägre, brygga utmed kajkanten. Under arbetsdagen den 15/4 kommer Y-bommarna monteras på den nya bryggans kant. Arbetet görs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet för alla som har fasta platser på A-kajen.

Om allt går enligt plan så finns förhoppningsvis även ny, bredare, betongramp på plats innan sommarsäsongen. Mer information om detta kommer!