På uppdrag av Gränna Hamnbolag får du detta mail med information om vad som planeras i Gränna småbåtshamn under vintern 2023/2024.

Efter lång väntan och många diskussioner planeras nu muddringsarbetet att bli av. Det innebär att alla båtar, med undantag av de som har avtal om vinterplats vid D-bryggan, måste vara borta till onsdagen den 15/11. Bryggor och bommar kommer därefter att tas bort för att möjliggöra muddringen. Brygga D kommer att tas bort sist.

De som har avtal om vinterplats flyttar vid samma tid (15/11) sin båt till D-bryggan och får ligga kvar där men kommer med kort varsel tvingas att ta bort sin båt från hamnen.
Denna vinter debiterar Gränna Hamnbolag ej ingångna vinteravtal.