Ordinarie Sjösättning

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig.

Ordinarie sjösättning

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig.

Arbetsdag

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige