Ordinarie Sjösättning

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig.

Ordinarie sjösättning

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig.

Arbetsdag

Båtklubben - klubbstugan Hamnen, Gränna, Sverige

Fisketävling

Lördagen den 8 juni är det dags för årets första fisketävling! Tävlingen är öppen för medlemmar i Gränna Båtklubb 07:30 Anmälan i klubbstugan 08:00 Tävlingen startar 16:00 Tävlingen slutar Kostnad: 200 kr per båt Max tio (10) beten per båt. Du kan väga in maximalt sex (6) fiskar med följande minimimått, röding (52 cm), öring […]