Sjösättning

Båtklubben Hamnen, Gränna

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig. Kranförare Bengt Hjalmarsson Tommy Engstrand Traktor finns tillgänglig

Sjösättning

Båtklubben Hamnen, Gränna

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig. Kranförare Peter Boestad Caj Bengtzon Traktor finns tillgänglig

Sjösättning

Båtklubben Hamnen, Gränna

Vid sjösättning skall man finnas tillgänglig från 08.00 och hjälpa till så länge det finns båtar att sjösätta. Vill man få sin båt sjösatt så skall man vara på plats och anmäla detta 08.00. Traktor finns tillgänglig. Kranförare Bengt Boestad Peter Sandén Bengt Hjalmarsson