FAQs

”Frequently Asked Questions” inför säsongen.

När kan vi återvända till våra vanliga båtplatser?

Enligt avtal 1/5 men klubben ser gärna efter 15/4

När kopplas el in på övriga bryggor?

Lördagen den 15/4

Kommer el-mätare även behövas under sommartid?

Med hänsyn till rådande pris för el kommer inte el-anslutningar tillåtas under tid man inte är i båten.

Nya låsta grindar till övriga bryggor?

Inga nya grindar planeras. Grinden vid D-bryggan kommer att vara olåst under sommarsäsongen.

När ska båtarna vara borta från parkeringarna?

Lördagen den 6/5

Kan våra båtar vara kvar på sommarplatserna under hela året?

Som avtalet ser ut hyr man sommarplats 1/5 – 31/10 och vinterplats 1/11 – 30/4. Enbart D-bryggan kommer att ha låst grind och el under vinteravtalstid.

När ska el-avläsning göras för vinterplatserna? Hur går det till?

Kassören skickar ut en uppmaning om att ta ett foto på den egna elmätaren i början av april månad. Därefter kommer en faktura skickas ut där el-förbrukningen debiteras efter klubbens egna genomsnittliga kostnader under vintern.

Mer info på hemsidan?

Bra förslag med en QA-sida som med detta är på plats. Info från trafikverkets vindmätare finns på ”vädersidan”. Klendern är redan på plats och visas på första sidan likväl som på egen sida.