Avgifter 2023Medlemsavgift 500
Medlemsavgift enkild junior tom 21år100
Sjö- o torrsättn m kran enl schema500
dito utanför schema1000
Mastkransavgift100
Rampavgift medlem30
dito årsavgift (per båt)200
Rampavgift, ej medlem60
Gästhamnsavgift/dygn inkl el200
Uthyrning klubbhus/dygn (endast till medlem över 21 år)800
Nyckeltagg70
Sommaruppställningsavgift år 1500
Sommaruppställningsavgift år 21000