Styrelse

Peter Sandén

Ansvarig kranförare
Mobil: 070-52 58 467
Kategorier: Kranförare, Seglingskommiten, Underhåll

Tillsyn

Kommitéer

Seglingskommitén

Fiskekommitén

Aktivitetskommiten

Gästhamnsansvarig

Kranförare

Stuguthyrare

Underhåll, Bygg och Brygg Kommité

Webbmasters