Styrelse

Malin Hessen

Mobil: 072-963 76 38
Kategorier: Aktivitetskommiten

Tillsyn

Kommitéer

Seglingskommitén

Fiskekommitén

Aktivitetskommiten

Gästhamnsansvarig

Kranförare

Stuguthyrare

Underhåll, Bygg och Brygg Kommité

Webbmasters