Aktivitetskommittén

Vår viktigaste uppgift är att göra det trevligt och välkomnande för medlemmarna vid båtklubbens träffar

Vi har också som uppgift att ordna med olika klubbaktiviteter och fester för medlemmarna och i samband med dessa är det vi som står för mat och dryck.

Det är också vi som fixar mackor och fika vid möten och andra samlingar som arbetsdagar mm.

Vid arbetsdagarna vår och höst leder vi också arbetet i klubbhuset.

Kontaktpersoner

Malin Hessen

Mobil: 072-963 76 38
Kategorier: Aktivitetskommiten