Valberedning

Håkan Fredriksson (sammankallande)

Bengt Boestad

Jim Blomqvist