Stadgar

 

STADGAR

 för

Gränna Båtklubb

(initialer: GBK)

  

Antagna den 25 april 1978
reviderade 12 mars 2017
reviderade december 2021
Fastställda av Årsmöte
den 20 mars 2022
Stadgar
För Gränna Båtklubb (GBK)
Stiftad den 29 mars 1976
GBK stadgar antagna 2022-03-20

_______________________________________________________________________________________

Gränna Båtklubbs Stadgar finns även som ett PDF-dokument under meny:
”För medlemmar” – ”Medlemsforum” – ”Diverse dokument”