Medlemsansökan, Enskild medlem och Huvudmedlem i familj

Välkommen till Gränna Båtklubb

Foto: Roland Larzén

För att ansöka om medlemskap i Gränna Båtklubb, fyller du för ”Enskild medlem” och ”Huvudmedlem” i formuläret nedan.
Vissa uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i. Dessa är markerade med en asterisk (*).

Du skall också ha tagit del av Gränna Båtklubbs stadgar samt datapolicy. Stadgarna hittar du under menyn:  ”Klubben” – ”Stadgar”
Eller klicka här:  Stadgar för Gränna Båtklubb. Datapolicyn hittar du här.

I klubbmedlemskapet ingår att du deltar på våra arbetsdagar, som schemaläggs vår och höst i kalender. Klubben bjuder
alltid på någon form av förtäring dessa dagar.

När vi mottagit och behandlat er ansökan, skickar vi en faktura på medlemsavgiften via e-post. Denna betalas inom 30 dagar.
När vi mottagit betalningen, skickar vi ett medlemskort (enbart huvudmedlem i familj får medlemskort) och lösenordet till vår
hemsida via post. Därefter träder ert medlemskap i kraft. Klubbens avgifter hittar du under menyn:  ”För Medlemmar” –
”Medlemsforum” – ”Avgifter”
.  Eller klicka här:  Avgifter

När en familj ansöker om medlemskap, registreras en person som Huvudmedlem och övriga som Familjemedlemmar. Familjemedlemmar är, maka, make eller sambo samt hemmaboende barn till och med 20 års ålder.

Övriga medlemmar är Enskilda medlemmar.

När någon av dina uppgifter ändras är det viktigt att du meddelar båtklubben detta. Det gör du genom att själv uppdatera dina uppgifter i Medlemsregister BAS.

Medlemsansökan

Medlemsansökan

Medlemsansökan för huvudmedlem, enskild medlem

Förnamn
Efternamn
Jag har tagit del av och förbinder mig att följa Gränna Båtklubbs stadgar samt accepterar klubbens it-policy
Jag accepterar att ta emot faktura (t ex medlemsavgift) via e-post