IT-policy

Här kan du läsa mer om klubbens datapolicy och hur vi hanterar personuppgifter.

Mer information finns också under ”För medlemmar” / ”Personuppgifter”.

Datapolicy

Registerförteckning