Arkiv år 2008 – 2012

  År 2012

Preliminära datum

Mars

18 mars Årsmöte i klubbhuset kl 16.00

April

14 april Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00, OBS ingen sjösättning under dagen
Vi serverar fika under dagen
15 april Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
21 april Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
28 april Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00

Maj

4 maj Götakanal öppnar för eskader segling
5 maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
12 maj Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00, OBS ingen sjösättning under dagen
Vi serverar fika under dagen
Avslutande Grillkväll, vi träffas kl. 18.00
13 maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00, hamnplanen ska vara tömd på båtar
18 maj Våreskader till Visingsö
Brännboll kl. 15.00 vid Visingsborg
Kvällen avslutas med gemensam grillning alternativt Eskadermiddag på Solbacken
26 maj JSS Familjerace i samband med Jönköpingsmarknad, omvänt LYS

Juni

4 juni Götakanal Högsäsongsöppning
8-10-juni CSS, Vanäsverken Vättern Race
18-20-juni Seglarskola, dagläger, vid Bunnström
22-24-juni Midsommarfirande i Södra Vättern, Fingals, Sjöbo, Hjo osv.

Juli

31 juli HVKT invigning i Jönköping

Augusti

1 augusti HVKT Jönköping -Domsand
2 augusti HVKT Domsand-Baskarp
3 augusti HVKT Baskarp-Gränna
4 augusti GBK Fisketävling avslutas med grillkväll vid klubbstugan
11 augusti SBK Visingsö Runt
18 augusti GBK, Grevskaps Regattan och båtdag i Gränna hamn
23 augusti Götakanal stänger, eskader möjligt t.o.m 30/9
27 augusti JSS, Södra Vättern Race, seglarfest på Piren i Jönköping
31 augusti Motorbåtsträff i Södra Vättern

September

1 september Kräftskiva i Fingalshamn
9 september Segelbåtens dag för Juniorer, samaktivitet med JSS och DBS
15 september Hösteskader till Visingsö
22 september Torrsättning, Final 2011, bankappsegling i Sjöbo, DBS
29 september Torrsättning

Oktober

6 oktober Torrsättning
13 oktober Arbetsdag i hamnen, vi träffas 09.00, OBS ingen torrsättning under dagen
Vi serverar fika under dagen
Oktober fest på kvällen, vi träffas kl.18.00
 14 oktober  Torrsättning,   UTGÅR PÅ GRUND AV OMBYGGNATION AV HAMNEN

November

17 november  Torrsättning,   UTGÅR PÅ GRUND AV OMBYGGNATION AV HAMNEN

 

  År 2011

 Mars
18-mars Årsmöte i klubbstugan              Kl 17,00
01-jun Sjöscouterna seglar vid Bunnström
04-jun DBS regatta
08-jun Sjöscouterna seglar vid Bunnström
10-12 jun CSS Vanäsverken Vättern Race
13-jun Sjöscouterna seglar vid Bunnström
15-jun Sjöscouterna seglar vid Bunnström
20-22 jun Seglarskola , dagläger vid bunnström
24-26 – jun Midsommarfirande i södra vättern , Fingals ,Sjöbo,Hjo, Hästholmen mm.
Juli
30-jul Fisketävling i Gränna
Augusti
01-aug HVKT invigning i Jönköping
02-aug HVKT Jönköping – Gränna
03-aug HVKT  Gränna fleet race
04-aug HVKT Gränna – Hästholmen
05-aug HVKT Hästholmen – Hjo avslutning på Belleveu
13-aug SBK Visingsö Runt
15-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
17-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
? Grenna skolan ,Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
20-aug GBK Grevskapsregatta och båtdag i Gränna Hamn
20-aug Kräft skiva i Fingals och Sjöbo
22-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
24-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
? Grenna skolan ,Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
27-aug JSS Södra vättern race , seglarfest på piren Jönköping
29-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
31-aug Sjöscouterna seglar vid Bunnström
September
03-sep Motorbåtsträff i södra vättern
05-sep Sjöscouterna seglar vid Bunnström
07-sep Sjöscouterna seglar vid Bunnström
? Grenna skolan ,Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
10-sep Segelbåtens dag för juniorer
12-sep Sjöscouterna seglar vid Bunnström
14-sep Sjöscouterna seglar vid Bunnström
? Grenna skolan ,Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
16-sep Hösteskader till Visingsö
24-sep Final 2011 bankappsegling i Sjöbo
Oktober
01-okt Torrsättning nr 1 start 08,00
08-okt Torrsättning nr 2 start 08,00
15-okt Arbetsdag i Hamnen Start 09,00 Vi serverar fika
15-okt Torrsättning nr 3 start 08,00
15-okt Oktoberfest på kvällen Vi träffas 18,00

 

  År 2010

Mars
02-mar Informationsmöte Götakanalbolagen
14-mar Årsmöte i klubbhuset kl 16.00
April
24-apr Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00,
Vi serverar fika under dagen
Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
Sjösättning för de större båtarna under dagen
Maj
01-maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
03-maj Götakanal öppnar för eskader segling
08-maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
12-maj Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
13-maj ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
15-maj Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00
Vi serverar fika under dagen
Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00, hamnplanen ska vara tömd på båtar
Avslutande Grillkväll, vi träffas kl. 18.00
17-maj Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
19-maj Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
20-maj ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
22-maj Våreskader till Visingsö
Brännboll kl. 15.00 vid Visingsborg
Kvällen avslutas med gemensam grillning alternativt Eskadermiddag på Solbacken
24-maj Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
26-maj Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
27-maj ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
29-maj JSS Familjerace i samband med Jönköpingsmarknad
31-maj Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
Juni
02-jun Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
3-jun ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
05-jun DBS Bankappsegling
07-jun Götakanal Högsäsongsöppning
07-jun Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
09-jun Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
10-jun ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
11-13-jun CSS, Vanäsverken Vättern Race
21-23-jun Seglarskola, dagläger, vid Bunnström
25-27-jun Midsommarfirande i Södra Vättern, Fingals, Sjöbo, Hjo osv.
Juli
24-31-jul Sjöscoutläger, Mareld, på Vässarö, Gränna Sjöscouter kommer att deltaga
26-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Invigning i Hjo
27-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hjo-Hästholmen
28-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hästholmen-Karlsborg
29-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Karlsborg-Motala
30-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Motala-Vadstena
Augusti
09-aug Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
11-aug Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
12-aug ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
14-aug SBK Visingsö Runt
16-aug Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
18-aug Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
19-aug ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
21-aug GBK, Grevskaps Regattan och båtdag i Gränna hamn (alternativt ställer vi in i år)
21-aug Kräftskiva i Fingalshamn och Sjöbo
23-aug Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
25-aug Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
26-aug ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
28-aug JSS, Södra Vättern Race
30-aug Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
September
01-sep Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
2-sep ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
06-sep Sjöscouterna (Vargungarna) seglar vid Bunnström
08-sep Sjöscouterna (Skogsfåglarna) seglar vid Bunnström
9-sep ? Grennaskolan, Sjöscouterna och äldre nybörjare seglar 606
11-sep Jolletävling på Munksjön i samarbete med övriga klubbar i Södra Vättern
11-sep ? DBS Distanskappsegling
18-sep Hösteskader med vandring på Visingsö
Oktober
02-okt Torrsättning
09-okt Torrsättning
16-okt Arbetsdag i hamnen, vi träffas 09.00
Torrsättning
Vi serverar fika under dagen
Oktober fest på kvällen, vi träffas kl.18.00

 

  År 2009

Mars
08-mar Årsmöte i klubbhuset kl 15.00
April
25-apr Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00,
Vi serverar fika under dagen
Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
Maj
02-maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
09-maj Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00
16-maj Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00
Vi serverar fika under dagen
Sjösättning, enligt kölista med start kl 08.00, hamnplanen ska vara tömd på båtar
Avslutande Grillkväll, vi träffas kl. 18.00
23-maj Våreskader till Visingsö
Brännboll kl. 15.00 vid Visingsborg
Kvällen avslutas med gemensam grillning alternativt Eskadermiddag på Solbacken
30-maj JSS Familjerace i samband med Jönköpingsmarknad
Juni
5-7-jun CSS, Vanäsverken Vättern Race
Boatmeeting i Hjo för GBK
19-21-juni Midsommarfirande
27-jun Domsandsregattan
Juli
03-jul Hamnensdag i Gränna
27-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Motala-Hjo
28-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hjo-Visingsö
29-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Visingsö-Hästholmen
30-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hästholmen-Karlsborg
Augusti
01-aug GBK, Fisketävling
Grillafton, vi träffas kl.18.00
08-aug SBK, Visingsö Runt
15-aug GBK, Grevskaps Regattan och båtdag i Gränna hamn
15-aug CSS 100 år med Matchracing och fest på Hotell Vättern
22-aug Kräftskiva i Fingalshamn och Sjöbo
29-aug JSS, Södra Vättern Race
September
12-sep Jolletävling på Munksjön i samarbete med övriga klubbar i Södra Vättern
19-sep Hösteskader med vandring på Visingsö
Oktober
03-okt Torrsättning
10-okt Torrsättning
18-okt Arbetsdag i hamnen, vi träffas 09.00
Torrsättning
Vi serverar fika under dagen
Oktober fest på kvällen, vi träffas kl.18.00

 

  År 2008

April
19-apr Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00,
Vi serverar fika under dagen
26-apr Sjösättning
Maj
03-maj Sjösättning
10-maj Sjösättning
17-maj Arbetsdag i hamnen, vi träffas kl. 09.00
Vi serverar fika under dagen
Sjösättning
Avslutande Grillkväll, vi träffas kl. 18.00
24-25-maj Våreskader till Visingsö
Vi planerar  ev. Eskadermiddag på Solbacken
Juni
5-6-jun JSS, Visingsö Runt, start kl. 21.30 nattsegling
6-8-juni CSS, Vanäsverken Vättern Race
14-jun DBS, Nya Vårliga Domsandsregattan
Juli
29-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hjo- Visingsö
30-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Visingsö-Hästholmen
31-jul Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hästholmen-Vadsten
Augusti
01-aug Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Vadstena-Karlsborg
02-aug GBK, Fisketävling
Grillafton, vi träffas kl.18.00
09-aug SBK, Visingsö Runt
16-aug GBK, Grevskaps Regattan
30-aug JSS, Södra Vättern Race
September
27-sep Torrsättning
Oktober
04-okt Torrsättning
11-okt Torrsättning
18-okt Arbetsdag i hamnen, vi träffas 09.00
Torrsättning
Vi serverar fika under dagen
Oktober fest på kvällen, vi träffas kl.18.00