Information från Seglingskommittén

Klubbutveckling Gränna BK

Hösten 2017 antydde styrelsen i Gränna BK att en återuppbyggnad av ungdomsverksamheten inom klubben borde göras. Det ansågs vara en överlevnadsfråga för klubben. Man såg gärna att detta gjordes i samverkan med Gränna Scoutkår.

Seglingskommittén har under en längre tid, sakta men säkert, planerat för att göra detta. Vi är nu framme med ett färdigt koncept där vi kan få ett stort ekonomiskt stöd från Idrottslyftet, pengar från RF, samt kommunalt stöd via Kultur och Fritid.
Bidragsgivarna har hört av sig och uppmanat oss att komma in med ansökningar före utgången av 2018. Det fanns pengar kvar att fördela som annars skulle brinna inne. Klubben har redan beviljats ca 70 000 kr för att dra igång ungdomsprojektet.

Hörnpelarna i detta arbete har varit våra tävlingar i egen regi och i samverkan med övriga klubbar i södra Vättern. Dessa har under en fyraårsperiod genererat ett nettoöverskott till Gränna BK på ca 116 000 kr. Räknar vi med ökade intäkter från medlemsavgifter och kranavgifter hamnar vi på +125 000 kr. Allt detta har sin grund i verksamheten med 11:metre OD, som görs i god samverkan med klassförbundet Svenska11MOD.

Jönköping City Race 24-26/5, 2019, på N Munksjön, i samarbete med JSS och DBS är en årligen återkommande tävling som kommer att säkerställa fortsatta rejäla intäkter till vår klubb.

Vi ser möjligheter att konsolidera befintlig verksamhet och samtidigt skapa något ännu bättre för seglingen i Gränna och båtlivet i södra Vättern genom att bygga upp en ungdomsverksamhet igen. Klubben och hamnen har här stora möjligheter om vi agerar rätt nu!

Under hösten 2018 har Seglingskommittén tagit fram underlag för vilka bidrag som vi kan söka i ett första skede:

• Säkerhetsbåt, finansieras till 60% av bidragsmedel från RF och Kommunen.
30%, max 100 000 kr från RF samt 30%, max 100 000 kr från Kommunen.
Grännaföretaget GreatWhite har det vi behöver för ca 175 000 kr.
Andra bidragsgivare/sponsorer kommer troligtvis att täcka hela kostnaden.

• Klubbägda Segelbåtar, finansieras initialt till 50% av bidragsmedel från RF, samt resterande med äganderätt som genererar årlig intäkt på ca 30% av segelbåtens värde. Båtarna tillför klubben ett värde på ca 230 000 kr samt en årlig intäkt på ca 30 000 kr per båt. Redan efter år 2 är investeringen betald och lämnar ett överskott i klubbkassan. Även här kommer andra bidragsgivare/sponsorer att täcka kostnader.

• Klubbutveckling, utbildning i samverkan med scouterna via Sailcoach Peter Salomonsson. 20 000 kr.

Dessa första två ansökningar som förutsätter en fyraårig verksamhet, ligger färdiga att skickas in. Ansökan om klubbutveckling, pkt 3, är redan gjord och en resurs på 20 000 kr disponeras under 2019, och hjälper oss med utbildningsinsatser.

För att nå finansiering till 100% i alla delar finns stiftelsepengar att söka. Sponsorer är till viss del redan klara. Men basen i allt detta är uppbyggnaden av ungdomsverksamheten. Utan denna bas får vi inga bidrag från RF och kommunen.

Om klubben inte vill satsa på klubbägda segelbåtar blir ungdomsverksamheten i annan omfattning och då kan vi inte söka bidragen enligt ovan. Intäkterna som skulle genereras av klubbägda segelbåtar i Jönköping City Race går till privatpersoner.

I ett andra skede ser vi möjligheter till att finansiera upprustning av Fiskestugan till 100%! Vi kan även söka bidrag till en ny bryggsektion som finansieras till 100%.
Alla delar i ungdomsprojektet kommer att utveckla klubben. Sammantaget bidrar detta till att göra vår klubb och hamn mer attraktiv på alla plan för gäster från när och fjärran samt Grännaborna som är intresserade av segling och båtliv.

//Björn Sterner, Seglingskommittén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.