Aktuell information från SBU

Hej alla, som nås av detta nya informationsblad från SBU, med informationskommittén som ansvarig utgivare, och som är ett resultat från Båtriksdagens diskussioner om kommunikation och information inom SBU.

 

Logo.9

 

Aktuell information

Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn av sina tidigare utgivna riktlinjer för båtbottentvättar. SBU har bland annat påpekat att utsläppskraven vid steg 2-rening är svåra att uppnå. Dessutom är bestämmelserna för användning av båtbottenfärger olika i landet. SBU har lovats medverkan i översynsarbetet och anser att båtklubben nu kan vänta med sin eventuella installation av steg 2-rening till dess översynen är klar. Meddela i så fall även kommunen ett sådant beslut.

Båtriksdagen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, som ska ta fram förslag på förmåner i olika former för båtägare och båtklubbar inom SBU. Gruppen har hittills haft ett par möten i en positiv och konstruktiv anda. Mer information om gruppens arbete kommer i höst.

Båtmässorna i Göteborg och Älvsjö har tillsammans med SBU bildat en ungdomsfond. Man bidrar med sammanlagt drygt 30 000 kr. Avsikten med fonden är ett långsiktigt engagemang för just ungdomsverksamhet och ett årligt tillskott till fonden kommer att ske från nämnda mässor. SBU tackar så mycket!! Mer information kommer när statuter för utdelning av medel är framtagna.

Årets Båtklubb och Tummen upp är aktiviteter som dyker upp först vid årsskiftet, men klubbarna kan redan nu börja fundera på att tillsätta en liten arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna att deltaga i uttagningen till Årets Båtklubb eller anmäla klubbens ”Allt i allo”, hederskvinna/man, mm till Tummen Upp. Det är mycket fina vinster som står på spel!

Transportstyrelsen vill inspektera våra toatömningsanläggningar. Detta genom att låta allmänheten anmäla när en anläggning inte fungerar. Då kommer berörd båtklubb att åläggas att skicka in sin avfallshanteringsplan till en kostnad av minst 1 400 kr och med uppmaning att omedelbart se till att anläggningen fungerar igen. Kan även tillkomma en sanktionsavgift. SBU tycker att respektive kommun, som redan i dag är tillsynsmyndighet vad avser miljöfrågor, ska vara det även i detta skitfall.

Polisen slår nu ett slag för ett s k MärkDNA. En DNA-märkning som penslas på föremålet, innehåller en fullständig DNA-kod och är omöjlig att ta bort. Genom belysning med UV-ficklampa kan polisen enkelt kontrollera om en båtmotor är stulen och vem som är ägare till den. DNA-koden läggs in i två register, ett nationellt och ett internationellt. För tillfället genomför polisen ett pilotprojekt i tre områden i Stockholmstrakten. Där får man sina prylar DNA-märkta gratis. Normalt kostar en ”flaska” ca 600-900 kr och med innehållet kan man märka 30-40 prylar. Dessutom kan dekaler sättas på de märkta föremålen för att ytterligare avskräcka eventuella tjyvar. Både polis, gränspolis, kustbevakning och tull är utrustade med speciella UV-ficklampor som lätt läser av en påmålad DNA-sträng. Mer information finns också på Stöldskyddsföreningens hemsida. Samma system används numera vid märkning av kopparkabel och dyrare bilar med gott resultat. Det har blivit mycket svårare att sälja märkta föremål.

Sjöfartsverket gör försök med förbättrad farledsutmärkning i farleder klass 3 och 4 i syfte att förenkla underhåll och minska driftskostnader. Just farleder klass 3 och 4 är avsedda för mindre sjöfart och fritidsbåtstrafik. Försöken ska omfatta synbarhet och användbarhet i olika väderbetingelser under dag och natt. Prov genomförs med dagsljusfluoriderande- samt reflekterande film. Tavlor kommer att förses med stora siffror/bokstäver för att pröva möjligheten till identifiering. Varje fyr förses med två tavlor riktade mot farledssträckningen. Man provar också att kombinera tavlorna med mindre synkroniserade self-contained LED-lyktor. Proven kommer att utföras i farled 428 mellan Arkö och Mem. Under provperioden kommer berörda fyrar att vara släckta.

Hör gärna av er med synpunkter om innehåll, idéer och synpunkter.

Ha en riktigt skön båtsommar!

Lars Afzelius
Sammankallande för tidigare utsedd men numera avrustad kommunikationsgrupp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.