Rapport från klubbdagen 2013-10-12

Klubbdag

Lördagen den 12 oktober samlades ett trettiotal medlemmar, efter en arbetsförmiddag med upptagning av bommar mm., i klubbstugan för en god lunch följt av en kort utvärdering av vision 2013 och därefter en diskussion om vilka frågor styrelsen ska driva, vision 2016.

meeting_wallpaper_dc66c

Här följer en sammanfattning av mötet:

 • GBK:s ordförande Stefan Erixson tydliggjorde mötets syfte: att lyfta frågor utan att besluta eller lösa problem.
 • Hamnbolagets ordförande Håkan Norén klargjorde vilka två uppgifter som ej är avslutade i nya hamnen:
 1. Bottendjupet i hamnen: När hamnarbetet drog igång fanns förväntningar från kommunen, hamnbolaget och Gränna båtklubb att hamndjupet skulle var min 2,5 m. Under sommaren har flera grundstötningar inträffat och grund har lokaliserats på flera ställen i hamnen. Vid gästkajen ligger förorenade massor som ej får grävas i utan måste flyttas. På måndag ska dykare gå ner vid E-bryggan för att undersöka om grundet är ett berg som behöver sprängas. Hela hamnbotten kommer att skannas när PEAB är klar med sina uppdrag, förmodligen i nov/dec.
 2. Placering av båtarna: Det saknas en del bommar på E-bryggan, permanenta båtplatser ska eventuellt ordnas vid bryggnockarna, tunga båtar borde ligga vid den fasta piren/stenbryggan men det är tyvärr grunt där nu. Vad händer när den nya färjan kommer? Kan stenbryggan användas på grund av färjans storlek och bottenskiktet som idag består av grovt grus och småsten.
 3. Dessutom: Tillstånd att anlägga en servicebrygga har medgivits. Kommunen har äskat miljömålspengar som skulle kunna användas till maskinkostnader och material till servicebryggan.
 • Jobb att göra 2014:
  – iordningställa gästhamnen

          – att bygga servicebryggan med förberedelse för toa-tömning och lösning för mastkran

– uppställning bakom reningsverket. Hur får vi ordning på området? Ingvar Isacson och Håkan Frylén har lovat ta tag i detta. När alla båtar står på land görs en inventering.

 • Nu-läge: Staketet vid gästbryggan ska färdigställas men bord, bänkar och papperskorgar placeras där nästa år. Asfalteringsjobb som ej är klart ska åtgärdas innan vintern. El och vatten ute på bryggorna fungerar bra.
 • Göran Lago, ansvarig för båtplatserna, meddelar att:

   – alla 135 båtplatser är uthyrda

   – fyra står i kö för båtplats

  – det finns potential för fler båtplatser genom att C- och D-bryggorna förlängs. Diskussion med kommunen bör inledas.

  – en liten avgiftshöjning inför 2014 aviserades, ev. 825-830/bryggmeter

 • Utvärdering av vision 2013
Vision 2013 Utvärdering
Båtar i och ur sjön Båtplatser var en prioriterad fråga, eftersom kommunens plan var att halvera antalet båtplatser vid ombyggnaden av hamnen
Vinterförvaring/uppställning Stora hamnplanen fungerar bra
Kunskap och information Hemsidan fungerar bra och klubbmedlemmarna ansvarar för att information skickas till webbansvarig.Fler inlägg efterfrågas.Webbansvarig önskar hjälp av någon.
Gemenskap genom fest och arbete Klubbstugan som är navet i verksamheten är renoverad. Renoveringen är betald!
Kostnad och bidragsjakt George Svensson letar och söker bidrag av olika slag
Opinionsbildare

 

 • Vision 2016 (GBK 40 år)

Vad vill du att vår klubb ska vara för dig? Klubbmedlemmars synpunkter efterfrågas som underlag för styrelsens arbete. Åtta frågor ställdes att ha synpunkter om:

 1. Hur får vi Vätterns bästa gästhamn?
 2. Ska vi utveckla segling för barn, ungdomar och vuxna?
 3. Ska vi utveckla fisket?
 4. Hur använder vi klubbstugan bäst?
 5. Ska vi ha vinteraktiviteter, utbildningar, studiecirklar, föreläsningar?
 6. Vilka avgifter ska vi ha?
 7. Ska vi ha arbetsplikt?
 8. Hur använder vi ett eventuellt överskott i kassan?

Frågorna diskuterades och olika förslag framfördes.

 • Vision 2016

– utveckla vinteruppställningen

– bygga om fiskestugan ev. till serviceanläggning

– inte ha ”pengar i madrassen” dvs. eventuellt  överskott i klubbkassan ska användas

 • Övrigt

Följande frågor ställdes:

– Ska GBK ta ansvar för hamnen istället för hamnbolaget? GBK:s styrelse lyfter frågan med hamnbolagets styrelse.

– Hur får vi en aktivering av kommittéerna? Sex förslag framfördes under mötet:

1. Kursen ”Båtmeckarna” startas om intresse finns. Det är en studiecirkel på kvällstid. Se information på hemsidan. Stefan Silverbåge  är kursledare och ansvarig.

2. Kursen Förarbevis startar v.46 på Grännaskolan, ev. i klubbstugan om flera medlemmar deltar, Se information på hemsidan. Björn Sterner är kursledare och ansvarig.

3. Stefan Erixson ansvarar för en glöggträff en helgeftermiddag i december.

4. Anneli Axelsson och Kicki Lunberg  ordnar en vinterfest.

5. Beng Boestad ansvarar för att ordna en föreläsningskväll i jan/feb.

6. Björn Sterner informerade om möjligheterna för Gränna att bli ett centrum för 11-metersbåtar. Mer information direkt från Björn.

 

Vid tangentbordet
Lea Erixson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.