Bomber och granater

I senaste numret av Sveriges Natur, (Svenska Naturskyddsföreningens medlemstidskrift) publiceras en artikel om den tilltänkta utökningen av militära flygövningar över Vättern. Läs artikeln nedan.

 

Blyfara i Vättern

Foto: Roland Larzén
Foto: Roland Larzén

KEMIKALIER * Flygvapnet vill kraftigt utöka sina övningsskjutningar i Vättern, vilket skulle leda till en ökad belastning av bland annat bly i den känsliga sjön som är drickvattentäkt för en kvart miljon människor.

Försvaret ansöker nu hos miljödomstolen om utökade tillstånd för militära flygövningar över Vättern. De vill öka antalet flygdagar från 20 om året till 50 och antalet avlossade skott från 1 000 om året till närmare 80 000. En stor del av ammunitionen innehåller bly, sammanlagt över 200 kilo, som årligen kommer att hamna på sjöbotten och sedan sakta kunna läcka ut i vattnet. Även koppar, zink och antimon riskerar att läcka ut i vattnet. Totalt beräknas 10 ton metall hamna på sjöbotten varje år.

Försvarsmakten ansöker även om att få bjuda in utländska försvarsmakter att använda Vättern som övningsområde.

Oro finns också för ökade bullerstörningar och risken för att flygfotogen hamnar i vattnet vid ett flyghaveri. Områden från Gränna i söder till Karlsborg i norr berörs. Under övningsdagarna kommer ett JAS-plan att passera på låg höjd ungefär varannan minut.

– Genom sina idéer om kraftigt utökad verksamhet över Vättern hotar försvarsmakten värdefulla natur- och kulturvärden, många kommuners dricksvatten och äventyrar kommande generationers hälsa, säger Johan Elwing från Aktion Rädda Vättern.

I början av oktober hölls protester i tio städer och orter runt sjön mot försvarets planer, med flera hundra deltagare på flera orter.

Vättern är dricksvattentäkt för mer än kvarts miljon människor. Sjön har också en rik fiskfauna. Hela Vättern är Natura 2000-område. Sjön är väldigt känslig för föroreningar. En stor vattenvolym och liten tillrinning gör att det tar 60 år för vattnet att bytas ut i sjön.

– Det känns märkligt att försvaret stick i stäv med miljömålen ansöker om att få sprida så mycket bly i naturen, säger Ingrid Kjellander, föreningssekreterare på Naturskyddsföreningens kansli och författare till en rapport om ärendet. Bly är både långlivat och bioackumulerande. Det är sedan länge under utfasning i vårt land. Verksamheten riskerar att förgifta norra Europas största dricksvattentäkt, vilket borde stämma till eftertanke.

Försvarmakten har i miljölagstiftningen en gräddfil framför i princip alla andra intressen. Miljöorganisationer har inte heller talerätt i miljöärenden som rör försvaret.

– Det är hög tid att försvarsmakten underordnas samma lagkrav som all annan miljöförstörande verksamhet i samhället, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Planerna på en utökning av den miljöstörande övningsverksamheten vid Vättern bör slopas.

Svenska Naturskyddsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.