Information från SBU

Till:
Båtklubbar anslutna till båtförbund inom Svenska Båtunionen.

Information!

 

Ha en bra sommar!

SBU kansli öppettider i sommar

Under semesterperioden veckorna 28-31 är SBUs kansli lågbemannat och under vissa tider helt stängt. Vi återkommer utvilade lagom till mässan Stora Nolia i Piteå 4-12 augustidär vi deltar tillsammans med Bottenvikens BF.

Båtlivs utgivning

Uppdaterar båtklubben sitt medlemsregister regelbundet så får alla medlemmar tidningen Båtliv hem i brevlådan. Lämna infobladet ”Utgivningsdagar för…” till den som sköter medlemsregistret. Bladet finns förstås också att hämta på www.batunionen.com.

Aktuellt

Nytt utbildningsmaterial

Nu finns de nya böckerna Jolleseglaren 1 och Jolleseglaren 2 i en blivande serie SBU Båtskola. Förslag till kursplan finns också. Läs mer här.

BAS

Utvecklingen av BAS fortskrider. Vi kommer nu att inleda testperioden för den stora uppgraderingen vi kallar 3.0. När vi är nöjda med testerna kommer den att släppas till alla användare. Detta blir någon gång närmare hösten. Den här uppgraderingen handlar i huvudsak om teknisk utveckling, vi byter systemets plattform från ASP till .NET. Dock ingår vissa funktionsutvecklingar redan nu. Följande release (3.1) är redan under specificering och upphandling, då kommer mer funktionsutveckling.
I 3.0 kommer även en hel del förbättringar av supportsystem och manual.

Använder ni ännu inte BAS tycker jag ni ska överväga att börja med det. Kontakta ert Båtförbund för närmare information.

Ökända grund

Hjälp till att rapportera “ökända grund”! Läs mer om kampanjen.

Viktiga datum hösten och vintern 2012/2013

4-12 augusti    Stora Nolia-mässan i Piteå.
11 september  Unionsstyrelsen sammanträder
9 oktober         Unionsstyrelsen sammanträder
23 november   Unionsstyrelsen sammanträder
24 november   Unionsråd
25 november   Extra Båtriksdag
15 januari        Sista dag för motion till Båtriksdagen 2013

Tips från Hearthelper (hjärtstartare)

 
 
Copyright © 2012 Svenska Båtunionen
Klubben är medlem i båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).
Vår postadress:

Svenska Båtunionen

af Pontins väg 6

Stockholm 115 21

Sweden