↑ Tillbaka till Klubbdokument

Skriv ut detta Sida

Årsmöteshandlingar 2018-03-18

Rapporter 2017

Årsrapport

Kranrapport

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse – bryggor

Ekonomi 2017

Balansräkning slutlig 2017-12-31

Resultaträkning slutlig 2017-12-31

Årsmöte 2018-03-18

Dagordning

Budget och avgifter 2018

Permalänk till denna artikel: http://grannabatklubb.com/for-medlemmar/medlemsforum/4782-2/arsmoteshandlingar-2018-03-18/