↑ Tillbaka till Medlemsforum

Skriv ut detta Sida

Klubbdokument

GBK Logga liten JPEG

Under denna menypunkt samlar vi klubbens alla dokument som:

  • Styrelsemötesprotokoll

  • Årsmötesprotokoll

  • Verksamhetsberättelser

  • Ekonomisk redovisning

  • Revisionsberättelser

  • Framtidsvision

Permalänk till denna artikel: http://grannabatklubb.com/for-medlemmar/medlemsforum/4782-2/

Årsmöteshandlingar 2018-03-18

Rapporter 2017 Årsrapport Kranrapport Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse – bryggor Ekonomi 2017 Balansräkning slutlig 2017-12-31 Resultaträkning slutlig 2017-12-31 Årsmöte 2018-03-18 Dagordning Budget och avgifter 2018

Visa sida »

Lösenordsskyddad: Styrelsemötes protokoll

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »

Lösenordsskyddad: Årsmötesprotokoll

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »

Lösenordsskyddad: Verksamhets berättelser

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »

Lösenordsskyddad: Ekonomisk redovisning

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »

Lösenordsskyddad: Revisionsberättelser

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »